OBEC ROKYTNICE NAD ROKYTNOU
                                          č. 2 / 2004

               O ZRUŠENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY
                                                č. 3 / 2003
  O PŘÍSPĚVKU NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NEINVESTIČNÍCH
NÁKLADŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY, ŠKOLNÍ DRUŽINY A KROUŽKŮ

Zastupitelstvo obce Rokytnice nad Rokytnou se na svém zasedání dne 24.listopadu 2004 usneslo vydat na základě ustanovení § 84 odst.2 písm.i) zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

                                                               Čl. 1
Ruší se obecně závazná vyhláška obce Rokytnice nad Rokytnou č. 3/2003 ze dne 28.5.2003, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy, školní družiny a kroužků.

                                                               Čl. 2
                     Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.ledna 2005.

 


Antonín Novák                                                Josef Herbrych
          místostarosta                                                 starosta
                                                     


Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sňato z úřední desky dne:

Kontaktní formulář

Vzkaz *
Jméno
Příjmení
E-mail *