Obecně závazná vyhláška
č. 3 / 2006

O ZRUŠENÍ VYHLÁŠKY č. 2/1997
o stanovení výše a výběru stočného pro Rokytnici n. Rokytnou


Zastupitelstvo obce Rokytnice nad Rokytnou se na svém zasedání dne 26. 4. 2006 usneslo vydat na základě ustanovení  § 84 odst. 2 písm. i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku.

Čl.  1

Ruší se vyhláška  č. 2/1997 ze dne 30.4. 1997, stanovující výši a výběr stočného pro obec Rokytnici nad Rokytnou.

Čl.  2

Obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení

 


Antonín  Novák
místostarosta   

Josef  Herbrych
starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne:27.4.200

Sňato z úřední desky dne:15.5.2006

Kontaktní formulář

Vzkaz *
Jméno
Příjmení
E-mail *