AktualityAktuality

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou pro volební období 2018 - 2022

bylo zveřejněno na úřední desce.

ZTRÁTY A NÁLEZY

- klíč od auta

- dioptrické brýle v černém pouzdře

- svazek tří klíčů FAB

Vodárenská akciová společnost

Na úřední desce byl zveřejněn dokument - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.

Letní svoz komunálního odpadu

Od měsíce května bude probíhat čtrnáctidenní svoz tuhého komunálního odpadu - tzn. popelnice budou vyvezeny ve středu 25. dubna a 2. května a poté jednou za 14 dní.

Přechodná úprava provozu

Na úřední desce byla zveřejněna veřejná vyhláška (přechodná úprava provozu na silnicích č. II/410, III/4107, III/4102, III/36072, III/4056, III/4106, III/4103 ve Starči a mezi Starčí, Rokytnicí nad Rokytnou, křiž. Čáslavice x Sádek a Mastníkem z důvodu úplné uzavírky silnice č. III/4102 ve Starči při rekonstrukci mostu ev.č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka). Termín dopravního omezení: od 4.4.2018 do 10.8.2018.

Přechodná úprava provozu

Na úřední desce byla zveřejněna Veřejná vyhláška (přechodná úprava provozu z důvodu objízdné trasy během úplné uzavírky silnice č. I/23 a dopravního omezení na silnici č. I/38 v místě křižovatky těchto silnic "Kasárna" - za účelem provádění výstavby okružní křižovatky) + dopravní situace objízdné trasy. Termín dopravního omezení: od 3.4.2018 do 31.10.2018.

Přechodná úprava provozu

Na úřední desce byla zveřejněna Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč. Jedná se o údržbové a další práce. Platnost stanovení od 1.4.2018 do 31.3.2019.

Zubní pohotovost - červenec 2018

Aktuální rozpis služeb na období 1. - 31. července 2018 (sobota, neděle a svátek od 9.00 do 12.00 hodin) najdete zde.

Pohádková cesta 16.6.2018

Tradiční Pohádková cesta odstartovala za slunného počasí v půli června na rokytnickém koupališti. Na sto dětí a nejméně jednou tolik rodičů se vydalo na procházku kolem místního rybníka do lesa, dále po tzv. zámecké lesní cestě až k hájence, poslední třetina cesty vedla po polní cestě až ke kapličce sv. Floriánka. Všichni výletníci potkali na cestě spoustu pohádkových postav, které pro ně měly připravené někdy jednoduché, jinde zase až zapeklité úkoly pro získání potřebných počtů razítek a sladkých odměn. V cíli, kterým bylo opět vyhlášené koupaliště, čekalo všechny zúčastněné zasloužené občerstvení a hry. Děti vyzkoušely aquazorbing, trampolínu nebo skákací hrad. 

MUDr. Šmejkal

MUDr. Šmejkal nebude ve čtvrtek 21.6.2018 ordinovat. Zastupuje MUDr. Kružík od 7.00 do 11.00 hodin v Čáslavicích a od 13.00 do 15.00 hodin ve Výčapech, tel. 777 957 524.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Ředitelství základní školy oznamuje, že v pondělí 18. června 2018 proběhne sběr starého papíru. Žádáme občany, aby sběrový papír připravili v pondělí do 8.00 hodin před své domy, odkud bude svážen pracovníky obce do kontejneru.

Letní program klubu na koupališti

Svoz objemného odpadu - omluva + náhradní termín

Společnost ESKO-T Třebíč se omlouvá všem občanům, že v pátek 8. června nezajistila do obce přistavení kontejneru na objemný odpad.

Náhradní termín přistavení velkoobjemového kontejneru bude  v pátek 15. června v odpoledních hodinách.

Obecní kronika

Z důvodu ukončení činnosti obecního kronikáře hledáme vhodného zájemce pro psaní obecní kroniky. Více informací v kanceláři úřadu městyse (tel. 568 882 635, mobil starosta: 728 350 802, email: ou.rokytnice@email.cz).

Archiv článků

Kontaktní formulář

Vzkaz *
Jméno
Příjmení
E-mail *