Zpravodaj Rokytnice nad Rokytnou

V této záložce najdete v jednotlivých položkách kompletní vydání Zpravodaje Rokytnice nad Rokytnou ve formátu PDF. Zpravodaj vychází zpravidla 3 - 4x ročně a jeho náplní jsou informace z radnice, informace spolků a sdružení apod. Vychází v nákladu 200 ks. Povoleno Ministerstvem kultury ČR  E 101104.

Zpravodaj nabízí svůj prostor k námětům, připomínkám či úvahám všem občanům. Máte-li zájem přispět do tohoto periodika, učiňte tak prosím buď přímo návštěvou OÚ, nebo e-mailem: ou.rokytnice@email.cz 

Kontaktní formulář

Vzkaz *
Jméno
Příjmení
E-mail *