Veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu

Na úřední desce byla zveřejněna veřejná vyhláška – přechodná úprava provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč + umístění souboru dopravních značek v rozsahu grafických příloh, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy z důvodu provádění údržbových a dalších prací. Platnost stanovení: od […]