AktualityAktuality

Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva městyse Rokytnice nad Rokytnou pro volební období 2018 - 2022

bylo zveřejněno na úřední desce.

ZTRÁTY A NÁLEZY

- klíč od auta

- dioptrické brýle v černém pouzdře

- svazek tří klíčů FAB

Vodárenská akciová společnost

Na úřední desce byl zveřejněn dokument - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné.

Letní svoz komunálního odpadu

Od měsíce května bude probíhat čtrnáctidenní svoz tuhého komunálního odpadu - tzn. popelnice budou vyvezeny ve středu 25. dubna a 2. května a poté jednou za 14 dní.

Přechodná úprava provozu

Na úřední desce byla zveřejněna veřejná vyhláška (přechodná úprava provozu na silnicích č. II/410, III/4107, III/4102, III/36072, III/4056, III/4106, III/4103 ve Starči a mezi Starčí, Rokytnicí nad Rokytnou, křiž. Čáslavice x Sádek a Mastníkem z důvodu úplné uzavírky silnice č. III/4102 ve Starči při rekonstrukci mostu ev.č. 4102-1 přes přítok Stařečského potoka). Termín dopravního omezení: od 4.4.2018 do 10.8.2018.

Přechodná úprava provozu

Na úřední desce byla zveřejněna Veřejná vyhláška (přechodná úprava provozu z důvodu objízdné trasy během úplné uzavírky silnice č. I/23 a dopravního omezení na silnici č. I/38 v místě křižovatky těchto silnic "Kasárna" - za účelem provádění výstavby okružní křižovatky) + dopravní situace objízdné trasy. Termín dopravního omezení: od 3.4.2018 do 31.10.2018.

Elektronická dražební vyhláška

Na úřední desce byla zveřejněna elektronická dražební vyhláška o podílu společnosti Farmaření s.r.o. 

Přechodná úprava provozu

Na úřední desce byla zveřejněna Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč. Jedná se o údržbové a další práce. Platnost stanovení od 1.4.2018 do 31.3.2019.

SBĚR STARÉHO PAPÍRU

Ředitelství základní školy oznamuje, že v pondělí 18. června 2018 proběhne sběr starého papíru. Žádáme občany, aby sběrový papír připravili v pondělí do 8.00 hodin před své domy, odkud bude svážen pracovníky obce do kontejneru.

Letní program klubu na koupališti

Svoz objemného odpadu - omluva + náhradní termín

Společnost ESKO-T Třebíč se omlouvá všem občanům, že v pátek 8. června nezajistila do obce přistavení kontejneru na objemný odpad.

Náhradní termín přistavení velkoobjemového kontejneru bude  v pátek 15. června v odpoledních hodinách.

Obecní kronika

Z důvodu ukončení činnosti obecního kronikáře hledáme vhodného zájemce pro psaní obecní kroniky. Více informací v kanceláři úřadu městyse (tel. 568 882 635, mobil starosta: 728 350 802, email: ou.rokytnice@email.cz).

CIRKUS BON-BON

cirkus bon-bon

Kdy: sobota 9.6.2018 od 18.00 hodin

Kde: sokolovna Rokytnice nad Rokytnou

Zubní pohotovost - červen 2018

Aktuální rozpis služeb na období 1. - 30. června 2018 (sobota, neděle a svátek od 9.00 do 12.00 hodin) najdete zde.

Rokytná RUN - na počátku byla pouhá myšlenka

A ta myšlenka byla uspořádat v Rokytnici benefiční  běh. Novou akci, kterou Rokytnice ještě nezažila.  Společný běh, při kterém můžeme pomoci projektům, na které není v obecní pokladně dostatek peněz. Dlouhou dobu se 1. SK Rokytnice snaží o stavbu nových kabin, prostor, ve kterých budou moci důstojně sportovat, vychovávat mladé sportovce, nabízet aktivní trávení volného času jak mladých, tak i dospělých. Fotbalistům se podařilo získat finance z fondů EU, také od obce a navíc mnoha aktivitami vybudit další i jednotlivé osoby k podpoře. Dokonce se už začalo stavět. Běh se uskutečnil ve státní svátek, symbolicky v Den vítězství 8. května v 10 hodin dopoledne na rokytnickém koupališti. Počasí přálo, přišlo 117 místních i přespolních. Ve dvou okruzích 4,5 a 9 km se na lesních i polních cestách „utkali“ děti, dospělí i senioři, běžci i neběžci, spousta dobrodinců se zapojila symbolicky přispěním do společné kasy. V cíli nechyběly perníkové medaile, párek s limonádou pro všechny zúčastněné a pro ty nejlepší samozřejmě ocenění na stupních vítězů. Výtěžek akce byl téměř 13 tisíc korun.  Děkujeme všem za účast i za pomoc při organizaci. Fotbalové kabiny by měly být postaveny už letos a moc se těšíme, až vás budeme moci pozvat k prohlídce těchto nových prostor.

Zubní pohotovost - květen 2018

Aktuální rozpis služeb na období 1. - 31. května 2018 (sobota, neděle a svátek od 9.00 do 12.00 hodin) najdete zde.

« Předchozí 1 2 3 4 5 7 9 Následující »
Archiv článků

Kontaktní formulář

Vzkaz *
Jméno
Příjmení
E-mail *