Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Rokytnice nad Rokytnou
MěstysRokytnice nad Rokytnou

 

 

Historie blízká i vzdálená

Vážení čtenáři, 

dříve než se ponoříte do stránek této brožurky ve snaze dovědět se něco o naší obci, dovolte mi, abych Vám krátce přiblížil její obsah a účel pro který vznikla.

Tato útlá knížečka má v myslích našich spoluobčanů oživit a zachovat  informace z historie naší obce, ale nejen jí. Někomu se mohou zdát informace zde poskytnuté poněkud obšírné, bez přímé vazby k místu kde žijeme. Mnohé věci a události je však nutno chápat v širší souvislosti se znalostí života tehdejší doby a tehdejšího uspořádání světa.

Převážnou část obsahu tvoří materiál shromážděný v roce 1990 panem JUDr. Zdeňkem Špačkem ze Zlína, rokytnickým rodákem, který bohužel již není mezi námi. Tento materiál vyšel již v roce 1990 s názvem 800 let Rokytnice nad Rokytnou, Nahlédnutí do historie a je tedy velmi pravděpodobné, že pro mnohé z Vás nebude neznámým. Informace zde obsažené, jsou však dle mého názoru natolik cenné, že by bylo mrháním práce a úsilí jejich výše uvedeného autora, kdyby nebyly znovu použity a připomenuty.

Z mé strany jsou pouze doplněna fakta týkající se let po roce 1990, uvedená v kronikách a ostatních dostupných materiálech. Neměl jsem tedy v úmyslu  ukrást plody práce někoho jiného. Naopak se nad jejím významem s pokorou klaním.

Přeji Vám tedy příjemnou četbu a berte vydání této brožury jako poctu a poděkování panu JUDr. Zdeňku Špačkovi. 

Josef Herbrych

Historie blízká i vzdálená

Historie-blizka-i-vzdalena.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 2,44 MB

Obec

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mohlo by Vás zajímat

Obrázek dotace

MĚSTYS ROKYTNICE NAD ROKYTNOU – VÝSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010048
Příjemce dotace: Obec Rokytnice nad Rokytnou
Výzva: 88. Výzva IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. – SC 2.4
Specifický cíl: SC 1.2 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Celkové náklady: 24 037 293,96 Kč
Dotace: 19 561 832,45 Kč