Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Rokytnice nad Rokytnou
MěstysRokytnice nad Rokytnou

4. 10. 2023 od 7:30 do 15:00 dojde k přerušení dodávky elektřiny v celé obci!!!

Kontakt a úřední hodiny

Kancelář úřadu městyse

Rokytnice nad Rokytnou č.p. 67

675 25 Rokytnice nad Rokytnou

IČ: 00290360

DIČ: CZ00290360

Úřední hodiny

 • Pondělí 8.00 - 12.00
 • Úterý ---
 • Středa 8.00 - 16.00
 • Čtvrtek 8.00 - 12.00
 • Pátek 8.00 - 11.00

Kanceláře úřadu najdete ve 2. patře radniční budovy. Hlavním úkolem úřadu městyse je zajištění veřejné správy a to jak v samostatné, tak i přenesené působnosti. V této souvislosti poskytuje především tyto služby a agendy:

 • Samospráva městyse prostřednictvím zastupitelstva v čele se starostou
 • Vedení matriky
 • Ověřování podpisů a listin
 • Služby CzechPoint (výpisy z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, bodové ohodnocení, zřízení datové schránky a další)

Mgr. Jana Štefánková

 • místostarostka

e-mailjanca.stefankova@seznam.cz

telefon724 804 786

Bc. Jana Pokorná

 • matrika, evidence obyvatel, poplatky, CzechPoint

e-mailpodatelna@rokytnicenadrokytnou.cz

telefon568 882 635, 777 491 441

Mohlo by Vás zajímat

Obrázek dotace

MĚSTYS ROKYTNICE NAD ROKYTNOU – VÝSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010048
Příjemce dotace: Obec Rokytnice nad Rokytnou
Výzva: 88. Výzva IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. – SC 2.4
Specifický cíl: SC 1.2 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Celkové náklady: 24 037 293,96 Kč
Dotace: 19 561 832,45 Kč