Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Městys Rokytnice nad Rokytnou
MěstysRokytnice nad Rokytnou

Poplatky

Místní poplatky pro rok 2024

Pohlídejte si včasné uhrazení poplatků za odpad i poplatků ze psů. Jejich splatnost je stanovena

ke 30. dubnu.  

Poplatek můžete uhradit hotově v kanceláři Úřadu městyse Rokytnice nad Rokytnou, nebo zaslat na účet: 1522517319/0800, variabilní symbol: číslo popisné

Místní poplatek za obecní systém odpadového hospodářství -  650 Kč/osoba

Místní poplatek ze psů - 100 Kč za jednoho psa

více informací v příloze

Poplatky Typ: DOCX dokument, Velikost: 14.7 kB

Mohlo by Vás zajímat

Obrázek dotace

MĚSTYS ROKYTNICE NAD ROKYTNOU – VÝSTAVBA MATEŘSKÉ ŠKOLY

Operační program: Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010048
Příjemce dotace: Obec Rokytnice nad Rokytnou
Výzva: 88. Výzva IROP – Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II. – SC 2.4
Specifický cíl: SC 1.2 – Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Celkové náklady: 24 037 293,96 Kč
Dotace: 19 561 832,45 Kč